Kế hoạch trả thưởng (bHIP Vietnam)

bHIP Global đem tới một kế hoạch trả thưởng năng động và sáng tạo nhất trong ngành công nghiệp bán hàng trực tiếp. Tại bHIP Global các Thành viên là tài sản quan trọng nhất và chúng tôi tưởng thưởng họ với kế hoạch trả thưởng đặc biệt hào phóng với 6 nguồn thu nhập. Có 3 bước đơn giản để bạn bắt đầu kinh doanh với bHIP Global
Bước 1: Tham gia vào bHIP Global
Bạn không cần bắt buộc phải đặt đơn hàng để trở thành Thành Viên Độc Lập với bHIP Global.
Chỉ với 295,000 VNĐ, bạn trở thành thành viên của bHIP với một Hệ thống Phần mềm Toàn Cầu (GSS-Global Software System). Bạn sẽ được sở hữu một website cá nhân quảng cáo trên nền tảng bHIP Global, một gian hàng bán lẻ trên mạng, kết nối không giới hạn tới một văn phòng trên mạng (backoffice) và một mã số toàn cầu cho trung tâm kinh doanh để bắt đầu phát triển kinh doanh.
Bước 2: Đặt mua sản phẩm
BHIP Global là một công ty vận hành với sản phẩm. Bất kỳ và tất cả hoa hổng và thưởng đều dựa trên doanh số và sự tiêu thụ.
Bonus Volume (BV): Kế hoạch trả thưởng của bHIP Global được xây dựng trên toàn cầu. Giá bán lẻ cho mỗi sản phẩm tại Việt Nam là 1,200,000 VNĐ. Và để tạo sự cạnh tranh cho mức bán lẻ với hệ thống toàn cầu mà các thành viên tham gia với giá bán sỉ, điểm số được tạo ra gọi là Điểm Thưởng BV (Bonus Volume) trên mỗi một sản phẩm. BHIP Global tạo ra tối đa giá trị điểm thưởng trên mỗi sản phẩm để cân bằng lợi nhuận bán lẻ và việc chi trả hoa hồng cho các thành viên.
Để có thể giữ được điểm số phát sinh trong đội nhóm bên dưới và bắt đầu để hưởng hoa hồng, mã số trung tâm kinh doanh của bạn phải được kích hoạt năng động ít nhất 18 BV. Có 04 mức tham gia đặt mua sản phẩm: Cá Nhân (Personal), Phân Phối (Distributor), Quản Trị (Executive), Chuyên Nghiệp (Professional).
•    Gói Cá Nhân (Personal) 18 BV với 01 sản phấm giá thành viên là 960,000 VNĐ. Bạn được hưởng 02 nguồn thu nhập Bán lẻ và Thưởng Trực Tiếp.
•    Gói Phân Phối (Distributor) 72 BV với 04 sản phẩm giá thành viên là 3,840,000 VNĐ. Bạn được hưởng 04 nguôn thu nhập Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao và Thu Nhập Nhóm.
•    Gói Quản Trị (Executive)  216 BV với 12 sản phẩm giá thành viên là 10,800,000 vnd. Bạn được hưởng 6 nguồn thu nhập Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao, Thu Nhập Nhóm, Thưởng Cộng Hưởng và Thưởng Lãnh Đạo.
•    Gói Chuyên Nghiệp (Professional) 432 BV với 24 sản phẩm giá thành viên là 20,160,000 vnd. Bạn được hưởng 6 nguồn thu nhập Bán lẻ, Thưởng Trực Tiếp, Thưởng Tạo Sao, Thu Nhập Nhóm, Thưởng Cộng Hưởng và Thưởng Lãnh Đạo.
Nâng cấp: Bạn có 4 tuần đầu tiên để hoàn thành số điểm BV cho mỗi gói tham gia. Sau tuần thứ 4, bạn phải có đủ số điểm là 36 BV cho gói Cá Nhân; 144 BV cho gói Phân Phối; 216 BV cho gói Quản Trị và 864 BV cho gói Chuyên Nghiệp. Điểm số được phép cộng dồn từ những đơn hàng tham gia đầu tiên và đơn hàng năng động cá nhân không có giới hạn về thời gian. Mã số kinh doanh phải liên tục năng động theo chu kỳ, một khi mã số ngừng năng động, điểm số cá nhân sẽ trở về 0.
Chu kỳ năng động: Với đơn hàng đầu tiên, bạn có được chu kỳ năng động để giữu điểm hệ thống và hưởng hoa hồng cho 6 tuần đầu tiên sau tuần đặt đơn hàng kích hoạt mã số. Chu kỳ năng động tiếp theo là mỗi 4 tuần với ít nhất 18 BV
Chu kỳ trả hoa hồng: Được trả theo tuần và chu kỳ điểm số được tính từ 0h00 Thứ Hai đến 23h59 Chủ Nhật theo giờ Trung Tâm Mỹ (Central Time). Tỉ giá trả hoa hồng của bHIP Việt Nam 1$ : 24,000 VNĐ
Đủ điều kiện: Để đủ điều kiện cho hưởng bắt đầu từ Thưởng Tạo Sao bạn phải có 2 đời 1 trực tiếp 2 trái và phải năng động ít nhất 18 BV.
Bước 3: Chia sẻ và phát triển 2 nhánh kinh doanh
Có 6 cách để nhận hoa hồng với bHIP Global:
1. Lợi nhuận bán lẻ – Retail Profit
Bạn được mua giá sỉ và có thể bán lẻ. Giá bán lẻ: 1,200,000 VNĐ/sp và bạn được lợi nhuận bán lẻ với:
chiết khấu:  20% khi tham gia gói Cá nhân và Phân phối 960,000 VNĐ /sp
                  25% khi tham gia gói Quản trị 900,000 VNĐ/sp
                  30% khi tham gia gói Chuyên nghiệp 840,000 VNĐ/sp
2. Thưởng Trực Tiếp – Turbo Bonus 
Đây là khoản thưởng mỗi khi bạn bảo trợ trực tiếp người mới tham gia. Hoa hồng trả 1 lần dựa trên gói bạn tham gia và gói bạn bảo trợ, phần nâng cấp không được tính cho cả bạn và người tham gia.
*Bạn cần năng động 18 BV
3. Thưởng Tạo Sao – Star Maker Bonus 
Việc đầu tiên bạn phải trở thành SAO: khi bạn tham gia ít nhất gói Phân Phối và bảo trợ trực tiếp 2 đời 1 tham gia ít nhất gói Phân Phối ở 2 chân trái và phải.
Bất cứ khi nào bạn đã thành SAO, bạn giúp được đời 1 bất kỳ nào tham gia gói Phân Phối trở lên thanh SAO, bằng việc bảo trợ trực tiếp 2 thành viên tham gia ít nhất gói Phân phối. Luc này bạn được Thưởng Tạo Sao 2,400,000 VNĐ ($100)
 
*Bạn cần năng động 18 BV và 1 đời 1 bên trái + 1 đời 1 bên phải năng động tối thiểu 18 BV
4. Thu Nhập Nhóm – Cycle Bonus 
Từ mã sô trung tâm kinh doanh, bạn chỉ cần phát triển 2 nhánh kinh doanh: nhóm trái và nhóm phải. Để hưởng Thu Nhập Nhóm, bạn cần tham gia ít nhất gói Phân Phối.
Bất cứ khi nào doanh số một nhánh là 300 BV, nhánh còn lại 450 BV, bạn sẽ nhận được 1 chu kỳ hoa hồng ứng với gói bạn tham gia.
Bất kỳ điểm số nào chưa được sử dụng sẽ được tích luỹ sang tuần tiếp theo cùng với chu kỳ năng động.
Thu nhập nhóm tối đa được chi trả là 600,000,000 VNĐ ($25,000)/tuần.
Điểm chuyển tiếp tích luỹ tối đa sau cuối mỗi tuần cho nhóm Trái hoặc nhóm Phải là 250,000 BV
*Bạn cần năng động 18 BV và 1 đời 1 bên trái + 1 đời 1 bên phải năng động tối thiểu 18 BV
5. Thưởng Cộng Hưởng – Matching Bonus 
Vơi việc tham gia gói Quản Trị và Chuyên Nghiệp, bạn có thể bắt đầu hưởng hoa hồng cộng hưởng hệ thống. Hoa hồng này dựa trên điểm BV tạo ra ở nhóm trái và nhóm phải trong 4 tuần và số thành viên bạn bảo trở trực tiếp năng động.
Bạn cần đạt các danh hiệu Đồng hoặc cao hơn và năng động 72 BV trong mỗi 4 tuần để nhận được Thưởng Cộng Hưởng.
Với danh hiệu Đồng, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 10% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên đời 1 (thành viên bạn bảo trợ trực tiếp)
Với danh hiệu  Bạc, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 20% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên đời 1 (thành viên bạn bảo trợ trực tiếp)
Với danh hiệu  Vàng, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 20% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên đời 1 và 20% trên thu nhập nhóm của thành viên đời 2
Với danh hiệu Đồng, bạn nhận được Thưởng Cộng Hưởng 10% trên Thu Nhập Nhóm của các thành viên đời 1,  20% trên Thu Nhập Nhóm của thành viên đời 2 và 10% trên Thu Nhập Nhóm của thành viên đời 3
Đăng ký ngay gói Chuyên nghiệp nhận được 10 tuần hưởng hoa hồng cộng hưởng 3 đời chỉ với điều kiện năng động 72 BV và 1T:1P năng động 18BV
6. Thưởng Lãnh Đạo – Leadership Bonus (NĐ 4 sp – 72 BV và 3T:3P NĐ)
Tham gia gói Quản trị và Chuyên nghiệp bạn có thể nhận được Thưởng Lãnh Đạo và những phần thưởng khác bằng việc đạt các danh hiệu Lãnh Đạo trong 02 tháng liên tục.
Các danh hiệu Lãnh Đạo được tính dựa trên điểm số BV ở nhóm trái và nhóm phải trong tháng và số lượng thành viên trực tiếp năng động ít nhất 18 BV bên nhóm trái là 03 và nhóm phải là 03.
Bạn cần năng động 72 BV trong mỗi 4 tuần để được Thưởng Lãnh Đạo.
Thưởng Lãnh Đạo được chi trả lần lượt. Bạn phải đạt cấp độ đầu tiên trước khi nhận cấp độ tiếp theo. Thưởng Lãnh Đạo được nhận một lần cho mỗi một danh hiệu
Liên hệ: bhipvn@gmail.com
Advertisements

About bhipvn

bHIP in VN
This entry was posted in bHIP Việt Nam. Bookmark the permalink.

2 Responses to Kế hoạch trả thưởng (bHIP Vietnam)

 1. Luong Trieu Vy says:

  Khi nhà phân phối tham gia gói chuyên nghiệp bị rớt năng động 1 tháng thì khi mua năng động trở lại, nhà phân phối sẽ ở vị trí nào?

  • bhipvn says:

   Chào bạn,

   Nếu như bạn không active tháng đó thì tất cả các điểm tích lũy của bạn sẽ không được giữ lại ở tháng tiếp theo. Còn vị trị của bạn vẫn không có gì thay đổi cả.

   Chúc bạn vui.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s